Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 10 сарын 30


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт заасны дагуу тендерт оролцохдоо илт худал мэдээлэл ирүүлсэн аж ахуй нэгжийг Сангийн сайдын 2019 оны 223 дугаар тушаалаар “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл”-д бүртгэлээ.

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн нэрийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас /www.tender.gov.mn/ болон эндээс үзнэ үү.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он