Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжүүдийн мэдээлэл /2018 оны 2 сарын 22-ны байдлаар/

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 22


Хавсралт файл-с  татаж харна уу

Хавсралт файл:
Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжүүдийн мэдээлэл /2018 оны 2 сарын 22-ны байдлаар/

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он