Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк (AIIB)

Мэдээлэл нийтлэсэн: Санхүүгийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 21


Монгол Улсын Их Хурлаас Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг 2015 онд баталж, улмаар 41.1 сая ам.долларын дүрмийн санг бүрдүүлснээр 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Монгол Улс гишүүн орон болсон.

 


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он