МНББХ-ийн 2018 оны тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 15


Тайлан болон, гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэлийг хавсралт файл хэсгээс харна уу.

Хавсралт файл:
МНББХ-ийн 2018 оны тайлан
Гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэл

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он