Ажлын хэсгийн дүгнэлт 6-2022

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 02 сарын 01


Хавсралт файл:
Ажлын хэсгийн дүгнэлт 6 программ хангамж

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он