Сангийн яамны 2024 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2024 оны 03 сарын 20САНГИЙН ЯАМ © 2024 он