ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ ЗАР

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2024 оны 04 сарын 22


Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон Шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг материалаа цахим шуудангаар ирүүлж бүртгүүлэхийг урьж байна.

ТАВИГДАХ БОЛЗОЛ, ШААРДЛАГА:

1. төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;

2. зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;

3. зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

БҮРДҮҮЛЭХ бичиг баримт:

1. Хүсэлт;

2. Төрийн албан хаагчийн анкет/шинэчлэгдсэн/;

3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

4. Төрийн жинхэнэ албаны “Тангаргийн хуудас” хуулбар;

5. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг/диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;

6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон шимтгэл төлсөн цахим лавлагаа;

7. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;

8. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /байгаа болон байсан эсэх 2 тодорхойлолт;

9. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хуудас ;

10. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт /2023-2024 оны байдлаар сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаж, арга хэмжээ авагдсан эсэх талаарх байгууллагын тодорхойлолт/;

11. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;

12. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;

13. Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж төгссөн сертификат.

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

Бүртгэлийн хугацаа 2024 оны 04  дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагт хаагдана

Хүлээн авах хаяг: Zolzaya_t@mof.gov.mn

Холбоо барих утас: 51-267304

                                                                  Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт САНГИЙН ЯАМ © 2024 он