АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 03 сарын 03


Цахим санхүүгийн тайлангийн систем /EBalance/ нь нэвтрэлтийн нэгдсэн системд холбогдож байгаа тул байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага болон ерөнхий нягтлан бодогчид https://ebalance.mof.gov.mn// хаягаар хандан хүсэлтээ гаргана уу.
 
2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүллээ.


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он