“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 02 сарын 15


Монгол Улсын Их хурлын  2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сангийн сайдын дангаар болон бусад сайдтай хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг танилцуулж байна.     
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.
Хавсралт файл:
“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он