Яамны нэгжүүдийн 2023 оны 2-р сарын ХШҮ тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР - Мэдээлэл бэлтгэсэн: Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газрын Дотоод аудит хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Солонго

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 03 сарын 15


Яамны газруудын 2023 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны биелэлтийг “Яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-д заасан дараах 5 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд үнэлгээний дундаж 95.4 хувьтай байлаа.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.
Хавсралт файл:
Яамны нэгжүүдийн 2023 оны 2-р сарын ХШҮ тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он