“Алсын хараа-2050”-ыг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 02 сарын 15


Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор баталсан "Алсын хараа-2050"-ыг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сангийн сайдын дангаар болон бусад сайдтай хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг танилцуулж байна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.
Хавсралт файл:
"Алсын хараа-2050"-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он