2022 оны 7 дугаар сарын гомдлын судалгаа

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 08 сарын 01


Хавсралт файл:
2022 оны 7 дугаар сард шийдвэрлэгдсэн гомдлын судалгаа

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он