ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2021 ОНЫ  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭД  ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАЙЛАН

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 04 сарын 15


Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа.

Хавсралт файл:
ХАА-ны нэгдсэн тайлан мэдээ

Захиргаа

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он