“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 05 сарын 09


Хавсралт файл:
“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Ил тод

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он