“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 05 сарын 09


Хавсралт файл:
“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Шударга ёс хөгжил дэвшилд 110

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он