2022 оны 3-4 дүгээр сарын гомдлын судалгаа

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 05 сарын 05


Хавсралт файл:
2022_03_04_саруудад_шийдвэрлэсэн_гомдлын_мэдээ

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он