2021 оны 5 дугаар сарын гомдол шийдвэрлэлт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 05 сарын 28


Хавсралт файл:
2021 оны 5 дугаар сарын гомдол шийдвэрлэлт

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он