2021 оны 8 дугаар сарын гомдол шийдвэрлэлт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 09 сарын 01


Хавсралт файл:
2021 оны 8 дугаар сарын гомдол шийдвэрлэлт

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он