Сангийн яамны Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 06 сарын 11


Сангийн яамны Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна.

Хавсралт файлтай танилцана уу.

Хавсралт файл:
Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он