Сангийн сайдын 2018 оны 122 дугаар тушаал “Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай”

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 06 сарын 22


Хавсралт файл:
122

САНГИЙН ЯАМ © 2019 он