Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 05 сарын 25


Тендер шалгаруулалтын нэр: Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтны тэмдэг хийлгэх

Тендерт шалгарсан оролцогч: Хак трейд ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Батзолтрейд ХХК


САНГИЙН ЯАМ © 2019 он