Тендерт шалгарсан шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Author: admin

Published date: 27/09/2017


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны халаалтын бойлерын хүчин чадлыг сайжруулах, холбогдох засвар, үйлчилгээг хийх

Тендерт шалгарсан оролцогч: Прохит ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Тэргүүн жинст ХХК