Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Author: admin

Published date: 22/09/2017


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны гадна орчмын явган хүний эко зам, талбайн засварын ажил

Тендерт шалгарсан оролцогч: ЗЗБ ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Норов зам ХХК, БСМ ХХК