Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06

Author: Ministry of Finance

Published date: 06/12/2017


2017 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр арилжаалагдах Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл.

Files:
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06