Аймаг, нийслэлийн 2019 оны жилийн төсвийн төсөл бэлтгэх тухай

Information published: Budget Policy and Planning Department

Date of publication: 2018 оны 07 сарын 05


Хавсралт файл:
1. Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year