МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, ШВЕЙЦАРИЙН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Information published: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Д.Өлзийсайхан

Date of publication: 2018 оны 03 сарын 13


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 •   1964 оны 5 дугаар сарын 22

Харилцааны түвшин:

 • Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаатай

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Төрийн дээд хэмжээний айлчлал

 

 • Монгол, Швейцарын Гадаад хэргийн яам хоорондынзөвлөлдөх уулзалт

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Хүмүүнлэгийн тусламж болон техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр – 2007 он

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • Швейцарын Холбооны Улсын Гадаад хэргийн яам
 • Швейцарын хөгжлийн агентлаг

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд:

 • Хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдал,
 • Суурь боловсрол ба мэргэжлийн сургалт,
 •  

Олгосон нийт зээл, тусламжийн хэмжээ:

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2006-2017 онд хүртэл нийт 105 сая гаруй шв.франкын буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна.

 

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл

Буцалтгүй тусламжийн хүрээн

 • “Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд” нэгдсэн үе шат
 • Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, марктенгийн төсөл
 • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих төсөл
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл
 • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, БММБС төслийн 2-р шат
 • "Мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэх төсөл
 • Тогтвортой амьжиргаа III - Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл
 • Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах
 • Тогтвортой бичил уурхай төсөл -IV үе шат

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


MINISTRY OF FINANCE © 2024 year