МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, КУВЕЙТ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Information published: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Х.Анхбаяр

Date of publication: 2018 оны 03 сарын 13


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 • 1975 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаатай

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Төрийн дээд хэмжээний айлчлал
 • Монгол Улс, Кувейт Улсын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улс, Кувейт Улс хоорондын хэлэлцээр-1998 он

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Хөнгөлөлттэй зээл
 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • Кувейт Улсын Сангийн яам
 • Кувейт Улсаас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ
 • Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сан

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд

 • Зам тээвэр;
 • Эрүүл мэнд;
 • Дэд бүтэц.

Олгосон нийт зээлийн хэмжээ

Кувейт Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1998-2011 оноос хойш нийт 24.0 сая кувейт динар буюу 79.8 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна.

Олгосон нийт тусламжийн хэмжээ

Кувейт Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1998-2017 оны хооронд нийт 13.7 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж олгоод байна.

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд

 • Тайширын УСЦ төсөл
 • Дархан-Эрдэнэтийн автозам төсөл
 • Эрдэнэт-Булган-Уньтийн автозам төсөл
 • Уньт-Тариалангийн автозам төсөл

 

Буцалтгүй тусламжийн хүрээнд

 • Монгол-Кувейтын судалгааны төв төсөл
 • Түлэнхийн төв барих төсөл
 • Хэнтий, Баян-Өлгий аймгуудийн нэгдсэн эмнэлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж, түргэний автомашин
 • Баян-Өлгий аймагт болсон үерт нэрвэгдсэн айл өрхүүдийг орон сууцжуулах төсөл

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


MINISTRY OF FINANCE © 2024 year