МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Information published: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Б.Энхмаа

Date of publication: 2019 оны 04 сарын 04


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 • 1990 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Иж бүрэн түншлэл /2011 он/

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Төрийн дээд хэмжээний айлчлал
 • Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Солонгосын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр /1999 он/
 • БНСУ-ын Эдийн Засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас ‎2011-2015 онд 300 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл авах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Ерөнхий хэлэлцээр /2011 он/
 • Эдийн засгийнх хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас ‎2017-2019 онд зээл авах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын Ерөнхий хэлэлцээр /2018 он/

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Хөнгөлөлттэй зээл
 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • БНСУ-ын Стратеги, санхүүгийн яам
 • БНСУ-ын Экспорт-Импортын яам
 • БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /KOICA/

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд:

 • Боловсрол: Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилт, дээд боловсрол болон хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөр, байгууламжийг сайжруулах хөгжүүлэх.
 • Усны удирдлага ба Нийгмийн эрүүл мэнд: Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, ундны усны эх үүсвэр болон эрүүл ахуйн байгууламжийг сайжруулах.
 • Засаглал: Цахим засаглалын систем, системийг удирдах чадавхи болон төрийн албаны сонгон шалгаруулалт болон сургалтын системийг шинэчлэх.
 • Тээвэр: тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, салбарын бодлого болон хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх.

Авч ашигласан нийт зээлийн хэмжээ

БНСУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1993-2018 онд нийт 143.1 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийг олгоод байна.

Олгосон нийт тусламжийн хэмжээ

БНСУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1991-2018 онд нийт 238.8 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж олгоод байна.

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

 

 

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд

 • Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв барих төсөл
 • Хууль сахиулахын их сургуулийн 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны сургалтын лаборатори, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл
 • 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл
 • Ухаалаг боловсрол төсөл

Буцалтгүй тусламжийн хүрээнд

 • Уул уурхайн хор хөнөөлийг бууруулах менежментийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах, чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
 • ШУТИС-ийн Мэдээлэл холбоо, технологийн сургуулийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
 • Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн системийг хөгжүүлэх төсөл /КОЙКА болон ГХХАА хамтарсан/
 • Үндсэн хуулийн цэцийн цахим шүүх хурлын систем байгуулах төсөл

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2019 он

 


MINISTRY OF FINANCE © 2024 year