МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, ЯПОН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Information published: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Л.Мөнхтуяа

Date of publication: 2018 оны 03 сарын 13


Улс төрийн харилцаа

Дипломат харилцаа:

 • 1972 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Иж бүрэн стратегийн түншлэл- 1998 он

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Төрийн дээд хэмжээний айлчлал
 • Хөгжлийн хамтын ажиллагааны бодлогын зөвлөлдөх уулзалт

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээр

 

 • Монгол, Японы стратегийн түншлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөр 2017-2021

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Иенийн хөнгөлөлттэй зээл
 • Буцалтгүй тусламж
 • Соёлын ерөнхий буцалтгүй тусламж
 • Төслийн бус буцалтгүй тусламж
 • Техникийн хамтын ажиллагааны туслалцаа

Харилцагч талууд

 • Японы Гадаад хэргийн яам
 • Японы Сангийн яам
 • Монгол Улс дахь Японы элчин сайдын яам
 • Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд

 • Макро эдийн засгийн эрүүл үйл ажиллагаа ба засаглалыг бэхжүүлэх 
 • Хүрээлэн буй орчинтой зохицсон эдийн засгийн тэнцвэртэй өсөлтийг хангах
 • Хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох чиглэлээр хамтын ажиллагааг өрнүүлж байна.

Олгосон нийт зээлийн хэмжээ

Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1990-ээд оноос хойш нийт 159.9 тэрбум япон иен хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна.

Олгосон нийт тусламжийн хэмжээ

Японы Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 1977 оноос хойш эдийн засгийн бүхий л салбарт, тэр дундаа нийгэм, боловсрол болон эрүүл мэндийн салбарт буцалтгүй олгож байна.

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд

 • Улаанбаатар хотын дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл
 • Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл
 • Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал барих төсөл

Буцалтгүй тусламжийн хүрээнд

 • Япон- Монголын сургалтын эмнэлэг барих төсөл
 • Улаанбаатар хотын бүрэн дунд боловсролын
  сургуулийн барилгыг сайжруулах төсөл
 • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр
 • Нийт 23 техник туслалцааны төсөл.

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


MINISTRY OF FINANCE © 2024 year