МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БҮГД НАЙРАМДАХ УНГАР УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Information published: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Х.Болор-Эрдэнэ

Date of publication: 2018 оны 03 сарын 13


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 • 1950 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Найрамдалт хамтын ажиллагаа

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Төрийн дээд хэмжээний айлчлал
 • Монгол Улс, БНУУ-ын Засгийн газар хоорондын Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны комиссын хуралдаан

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Монгол Улс, БНУУ-ын

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Хөнгөлөлттэй зээл
 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • БНУУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ
 • БНУУ-ын Экспорт-Импортын банк

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд

 • Хөдөө аж ахуй

Олгосон нийт зээлийн хэмжээ

 • 1956-1990 онд нийт 41.3 сая шилжих рубл
 • 2016 онд 25.0 сая ам.доллар

Олгосон нийт тусламжийн хэмжээ

 • 1964-1990 онд нийт 23.3 сая шилжих рубл
 • 2007 онд 325,000 ам.доллар

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд

 • “Биокомбинат” ТӨҮГ-ийг шинэчлэх төсөл

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


MINISTRY OF FINANCE © 2024 year