Ковид-19 цар тахалтай холбоотой авч буй гадаадын зээл, тусламжийн дүн, зарцуулалт /2020 оны жилийн эцсийн байдлаар/

Information published: Ministry of Finance

Date of publication: 2021 оны 02 сарын 20Covid 19

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year