An entity with a license to engage in lotteries

Author: Ministry of Finance

Published date: 26/02/2018


An entity with a license to engage in lotteries

 №   Entity granted permission License number  The license name  TTD
    1.00  "Бизинвин" ХХК                    2.00  Үндэсний лоттерей     5,280,036.00
    2.00  "Ди Энд Эс Консалтанси" ХХК                    3.00  Спорт лото     5,783,771.00
    3.00  "Күүл дизайн" ХХК                    4.00  Цахим сугалаа     5,502,624.00
    4.00  "Топ бинго" ХХК                    5.00  Сугалаа     6,007,813.00
    5.00  "Лотто Энтертайнмент" ХХК                    6.00  Монгол Лоттерей     6,006,396.00
    6.00  "Гранд сумо МGL" ХХК                    7.00  Сумо Лотто     5,938,104.00
    7.00  "ЭЙ ТИ ӨҮ ЭМ" ХХК                    8.00  Эд мөнгөний хонжворт сугалаа     5,815,843.00
    8.00  "Хос чагтага" ХХК                    9.00  Дэлхийн спорт сугалаа     5,115,256.00
    9.00  "Монгол сугалаа" ХХК                  10.00  Монгол сугалаа     6,174,884.00
  10.00  "Лоттери де ла монголи" ХХК                  11.00  Есөн шагай     5,989,558.00