КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх ажлын хүрээнд ЭМЯ, Онцгой байдлын газрын хийсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан, Монгол Улсын 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

Information published: Treasury Department

Date of publication: 2021 оны 10 сарын 30


Монгол Улсын 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлангийн хэсгээс танилцуулж байна. Энд дарж үзнэ үү?

 

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахалтай тэмцэх ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн яам, Онцгой байдлын газрын хийсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайланг танилцуулж байна. Энд дарж үзнэ үү?

 


Covid 19

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year