Жолоочийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Давааням Огноо : 2020 12 19

    Ослын тохиолдол болсон тохиодолд даатгалын байгууллагаас хохирогчид шууд бусаар гарч буй зардлыг нь мөн нөхөн төлдөг болох хэрэгтэй. Жишээ нь: Авто машинаа засварт өгсөн хугацаанд такси болон хөлсний унааны, мөн засвартай холбоотой бусад зардал гэх мэт нэмэлт зардлыг даатгалын байгууллага бодит баримт эсвэл жишгээр тогтоон нөхөн олгож, харин буруутай этгээдээс төлүүлдэг механизм ажиллуулах нь зүйтэй. Мөн сэтгэл санааны хохирлыг тогтоох тухай үнэлгээний журмын асуудал заавал байх ёстой. Энэ бол бусад улсуудад байдаг жишиг. Манайд хэрхэн тогтоох тухай хууль журам байхгүй учраас хохирогч сэтгэл санаагаараа хохироод үлддэг.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он