“ТМЗ-ийн эрх олгох, сунгах шалгалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” сангийн сайдын тушаалын төсөл

Дуусах огноо: 2021.05.24

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

 1. ОДОНЧИМЭГ Огноо : 2021 04 22

  өөрчлөлтийг бүхэлд нь дэмжиж ба. 18 сар гэснийг 36 сар болгох нь зүйтэй, оноог 70 болгох, хугацаагүй эрх авах 3 удаа эрх сунгах гэснийг багасгах
 1. Нямсүрэн Нарантуяа Огноо : 2021 04 20

  1.ТМЗ ийн эрхийг 3 удаа сунгаад хугацаагүй болгох 2.ТМЗ -ын эрхтэй хүмүүсийг үнэлгээчний шалгалтанд ороход шалгалтанд хөнгөлөлт үзүүлэх 3.ТМЗ - ийн эрхийн нэмэгдлийн хувийг тодорхой болгох. ТМЗ - ийн сургалтыг мэргэжлийн өндөр чадвартай багш нар заадаг учраас сургалт чанартай болдог.
 1. Азжаргал Огноо : 2021 04 20

  Босго оноо 70 хувь, шалгалт хоорондын хугацаа 36 сар болгохыг дэмжиж бна. эрх сунгахыг хугацаагүй юмуу 5 жил байвал зүгээр байна.мөн хөдөө орон нутгийн нягтлан бодогчдыг түлхүү хөгжүүлэх талд анхаарахгүй бол маш их хаягдаж бна ялангуяа сумыхан цалин бага 2-3 байгууллага хариуцдаг.
 1. Буянжаргал Огноо : 2021 04 20

  1. Хугацаагүй эрх сул тал ихтэй, учир нь МНБ-н цолоос харахад 10-15 жилийн өмнө тэр үеийн шалгуур давсан МНБ-г өнөөдөр шалгуур давсан МНБ -той ижил түвшинд мэдлэг, туршлагатай гэсэн хүлээлт үүсээд байдаг, гэвч бодит байдал өөр байдаг. (Хүн бүр адилгүй) Тиймээс хугацаагүй эрх биш эрх сунгах нь зөв байх. Харин эрх сунгах хугацааг урт болгох, тасралтгүй боловсролоор хангах, тасралтгүй боловсролын хичээлийг онлайн-р үзэх эрхийг 1 жил болгох, тасралтгүй боловсролд хамрагдсан бол эрхийг шууд сунгаад явах гэсэн саналтай байна. 2. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай тохиолдолд 1 жилээр сунгах. 3. Эрх сунгахад (судалгааны ажлын оронд) татварын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой асуудал дээр ялангуяа татвар болон татвар төлөгч нар өөр өөр үзэл бодолтой байгаа зарим нэг асуудал дээр гарц шийдэл гаргаж ойлголтыг эцэслэн эрсдэлгүй татварын бүртгэл тайлагнал хийхэд татвар төлөгч болон нягтлан бодогч нарт дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Уг ажлын оролцоог эрх сунгахад тодорхой хэмжээнд нөлөөлүүлж болох байх гэж үзлээ. (Цаг үеийн шинжтэй асуудал дээр, жижиг аанэгж болон шинэхэн нягтлан бодогч нарт дэмжлэг болох талаас харж бичлээ мөн нийгмийн хариуцлага гэж харсан ч болох байх)
 1. Эрдэнэсувд Огноо : 2021 04 20

  Санал хүргүүлэх тухай 1. Эрхээ 2 удаа сунгуулаад хугацаагүй эрхтэй болгох. 2. Эрх сунгуулж байгаа гишүүдэд судалгааны ажилыг заавал хийлгүүлдэг дээр анхаарах. Судалгаа хийдэг тусдаа судлаач нар судалгаагаа хийгээд бусад гишүүд шалгалтаа өгөөд сунгадаг болгох. 3. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар эрх сунгуулах хугацааг нэг удаа хойшлуулдаг заалт оруулах. Хүний амьдралд юу ч тохиолдож болно. 4. Тасралтгүй боловсролын сургалтыг заавал өөрсдийн сургалтаар дүүргэдэг бус гадны сургалтаар дүйцүүлдэг байх. Тасралтгүй боловсролын ихэнхи сургалтыг гаднаас авсан байна.
 1. мягмарсүрэн Огноо : 2021 04 19

  1. 2 удаа сунгалт хийгээд цаашид хугацаагүй болох 2. Мэргэшсэн ня-бо дээр цалингийн нэмэгдэл өгч байгаа хирнээ ТМЗ дээр нэмэгдэл олгоснийг төрийн аудит болон санхүүгийн дотоод хяналт акт тавьж цаашид олгуулахгүй байхыг шаардаж байна үүнийг тодорхой болгох
 1. Н.Должинсүрэн Огноо : 2021 04 19

  сайн байна уу ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явах.
 1. Дэлгэрмаа Огноо : 2021 04 19

  ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явах.
 1. Отгонбаяр Огноо : 2021 04 19

  1. ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явах. 2. Хүндэтгэн үзэх шалтгаатай бол хүсэлт гаргаад тодорхой хугаццагаар хойшлуулах эртэй болгох саналтай байна.
 1. Дуламдорж Огноо : 2021 04 19

  1. ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явах. 2. Хүндэтгэн үзэх шалтгаатай бол хүсэлт гаргаад тодорхой хугацаагаар хойшлуулах эртэй болгох саналтай байна.
 1. Нямсүрэн Нарантуяа Огноо : 2021 04 19

  1.ТМЗ ийн эрхийг 3 удаа сунгаад хугацаагүй болгох 2.ТМЗ -ын эрхтэй хүмүүсийг үнэлгээчний шалгалтанд ороход шалгалтанд хөнгөлөлт үзүүлэх 3.ТМЗ - ийн эрхийн нэмэгдлийн хувийг тодорхой болгох. ТМЗ - ийн сургалтыг мэргэжлийн өндөр чадвартай багш нар заадаг учраас сургалт чанартай болдог.
 1. Н.Нарантуяа Огноо : 2021 04 19

  Сайн байна уу. Та бүгд санхүүгийн ажилтангуудыг дэмжиж байгаад байрлаж байдаг.ТМЗ санхүүгийн ажилтануудын 1. Эрх авах шалгалтын хугацааг 24 сар болгох 2.Эрх авах шалгалтын хугацаа боломжийн 3.ТМЗ ийн эрхийг 3 удаа сунгаад хугацаагүй болгох 4.ТМЗ -ын эрхтэй хүмүүсийг үнэлгээчний шалгалтанд ороход шалгалтанд хөнгөлөлт үзүүлэх 5.ТМЗ - ийн эрхийн нэмэгдлийн хувийг тодорхой болгох /20-25%/ саналыг хүргүүлж байна. ТМЗ - ийн сургалт нт мэргэжлийн өндөр чадвартай багш нар явуулдаг учраас сургалт чанартай байдагт баярлаж явдаг шүү.Манай Увс аймаг Болормаа захиралтай баг хамт олон биднийг маш сайн чадавхижуулж сургаж байгаа тийм болохоор бид бүхэн сэтгэл хангалуун байдаг шүү .Мөн сургалтыг жил бүр бүсчилж явуулж байвал хэр боломжтой .ТМЗ - ийн хүнлэг,найрсаг, итгэлтэй _дайчин хамт олон илүү илүү их амжилтыг ерөөе
 1. Нансалмаа Огноо : 2021 04 19

  1. ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явах. 2. Хүндэтгэн үзэх шалтгаатай бол хүсэлт гаргаад 6 сар болон 1 жилээр хойшлуулах эртэй болгох саналтай байна.
 1. Сэлэнгэ Огноо : 2021 04 19

  1. 8.1.2 заалтанд CIMA - Chartered Institute of Management Accountants багтаж байгаа юу? 2. Хугацаагүй эрхийн боломжийг тусгах оруулах 3. Сунгах хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 1 жил хойшлуулах боломжийг олгох 4. Төлбөр төлсөн хичээлийг бүтэн жилийн турш байршуулах
 1. Dashpeljee П Огноо : 2021 04 19

  ТТМ-ийн эрхийг тодорхой шалгуураар хугацаагүй болгох. Эрх нь жил бүр тасралтгүй боловсролын сургалтын цагаа гүйцээж суралцсанаар хугацаагүй эрхээ хадгалдаг байх. Тасралтгүй боловсролын сургалтын цагийн гүйцэтгэл хангаагүй тохиолдолд эрх сунгах нөхцөл үүсдэг байхаар зохицуулвал
 1. Алтанхишиг Огноо : 2021 04 19

  Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас эрхээ сунгуулж чадаагүй бол нийгэмлэгт хүсэлт гарган төлбөрөө төлж 1 удаа сунгах ингэхдээ ТБ сургалтанд хамрагдсан байх
 1. Алтанхишиг Огноо : 2021 04 19

  1.Шалгалт хоорондын хугацаа 36 сар байх 2. Эрхээ гурван удаа сунгаад хугацаагүй болгох 3. Хичээлүүдээ шалгалт авах хүртэл байршуулах 4. ТБ хичээлүүдийн төлбөрийг багасгахад анхаарах Бусад саналыг дэмжиж байна
 1. Ч.Уянга Огноо : 2021 04 19

  ТМЗ-н эрхийг 3 удаа сунгуулаад цаашид хугацаагүй эрхтэй болгоод тасралтгүй сургалтанд хамрагдаж шаардлагатай оноогоо аваад явахад болох санагдаж байна. Бусад өөрчлөлтөнд санал нэгтэй байна.
 1. Б.Отгончимэг Огноо : 2021 04 19

  Дараах 2 саналыг оруулах хүсэлтэй байна. 1. ТМЗ-ийн эрхийг 3 дахь удаагаа сунгасан бол хугацаагүй эрх олгох /Тасралтгүй боловсролын сургалт жил тутамдаа явагдах/ 2. Тухайн жилдээ ТМЗ-ийн эрхээ сунгах боломжгүй байгаа тохиолдолд хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэсэн заалт оруулах
 1. Энхтуяа Огноо : 2021 04 19

  3 удаа сунгаад хугацаагүй эрхтэй болох ТБС төлбөрөө төлөөд хичээлээ үзэх эрхээ авсан үед хичээл үзэх хугацааг хагас жилээр нээлтэй байлгах саналтай байна
 1. Н.Батзул Огноо : 2021 04 17

  2.3 udaa sungalt xiigd xugatsaagv erxtei bolgox...
 1. Н.Батзул Огноо : 2021 04 17

  2.3 удаа сунгаад хугацаагүй эрхтэй болох...
 1. Н.Баасансүрэн Огноо : 2021 04 17

  1. Босго оноо 70 хувь 2. Шалгалт хоорондын хугацаа 36 сар 3. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхээ гурван удаа сунгаад хугацаагүй болгох 4. Тасралтгүй боловсролоор үздэг хийчээлийг сонгосон үзсэн үед тухайн жилийг дуустал үзэх боломжтойгоор байршуулах, 6. ТБ-н нэг хичээлийн төлбөр 25000 байх тэгүүл илүү олон хичээл үзэх боломжтой
 1. Enkhtuya Огноо : 2021 04 16

  TMZ.n erxiig 3 udaa sungaad xugatsaagvi erxtei bolgox TMZ.n sungaltiig oron nutagt yumuu bvschilex xelwereer zoxion baiguulax Shalgaltiin xvchintei xugatsaag 24 sar bolgox gsn sanaltai bna
 1. Д.Дариймаа Огноо : 2021 04 16

  Журмын өөрчлөлтийг бүхлээр нь дэмжиж байна.
 1. Чулуунцэцэг Огноо : 2021 04 12

  Сайн байна уу. ТМЗ эрхийг 3 удаа сунгаад хугацаагүй эрхтэй болох саналтай бусад зүйл дээр санал нэгтээ байна. Та бүхний ажилд амжилт хүсье.
 1. АНХБАЯР Огноо : 2021 04 10

  “ТМЗ-ийн эрх олгох, сунгах шалгалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” сангийн сайдын тушаалын төслийг бүрэн дэмжиж байна.
 1. Цацрал Огноо : 2021 04 10

  Өөрчлөлт оруулах саналыг дэмжиж байна.
 1. Javzansuren Огноо : 2021 04 08

  Дэмжиж байна Босго оноо 70 хувь, шалгалт хоорондын хугацаа 36 сар болгохыг !!!!
 1. Ундармаа Огноо : 2021 04 08

  Өөрчлөлтийг дэмжиж байна.
 1. Төгс-Эрдэнэ Халиунаа Огноо : 2021 04 08

  Өөрчлөлтийг дэмжиж байна
 1. Оюун-эрдэнэ Огноо : 2021 04 08

  Өөрчлөлтийг дэмжиж байна.
 1. Noogii Огноо : 2021 04 08

  ТМЗ-ийн эрх олгох, сунгах шалгалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг бүхэлд нь дэмжиж байна. Ялангуяа Босго оноо 70 болгох, 18 сарыг 36 сар болгох, хураамжийг өөрийн хүсэлтээр дараагийн шалгалтад шилжүүлэх эсхүл 100 хувь буцаах гэх мэт
 1. сүрэнчимэг Огноо : 2021 04 08

  Босго оноо 70 хувь, шалгалт хоорондын хугацаа 36 сар болгохыг дэмжиж бна
 1. Oyunchuluun Огноо : 2021 03 30

  Shalgaltiin huchintei hugatsaa 18 sariig uryasgah sanaltai
 1. БАРИАШИР Огноо : 2021 03 30

  Журмын өөрчлөлтийг дэмжиж байна. Дээр нь нэмэх санал байна. Эрх олгох сунгах шалгалтын журамд ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ гэсэн заалтыг заавал оруулах. Гэнэтийн болон давагдашгүй нөхцөл байдлын улмаас хугацаандаа эрх сунгах сургалт, шалгалтад орж чадаагүй хүмүүст эрхээ хадгалж үлдэх боломжийг олгох зохицуулалт зайлшгүй хэрэгтэй байна. Хүний ажил, амьдралд их бага тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлдэг. Зүтгэж зүтгэж эрх аваад сунгаж ч чадалгүй эрхээ алдах үнэхээр хэцүү шүү. АНХААРАЛДАА АВНА УУ.
 1. МӨНХТӨР Огноо : 2021 03 30

  1.Гишүүдийн татварыг төв ТМЗН-т төвлөрүүлэн салбаруудад хувиарлан олгохтой холбогдуулан салбарт хувиарласан санхүүжилт тухайн жилд нь хүрэлцэхгүй тохиололд тухайн салбарын гишүүдээс нэмэлт санхүүжүүлэлт гаргуулах зохицууларт оруулах. 2.Татварын албатай хамтран ажиллах гэрээгээ тодорхой болгож ялангуяа эрхээ дахин сунгуулж буй ТМЗ-үүдийн бие даалтын судлагаанд тухайн татварын алба, хэлтэсүүдээс мэдээллэл солилцох боломж олгох.(Татварын албад жилийн эцсийн тайлан нэгтэгэл , судалгаагаа ТМЗ-үүдтэй хамтран гаргах. 3.Татварын шинжээчийн эрх авахад анх удаа эрхээ сунгуулсан ТМЗ-г оруулах. 4.ТМЗ-н орон нутагын салбаруудыг бүсчилэн хөгжүүлэх. 5.Орон нутагийн Татварын алба ТМЗ-н салбаруудтай хамтарсан судалгаа шинжилгээний хүрээлэн байгуулах.
 1. Ц. Оюундэлгэр Огноо : 2021 03 30

  Журамд нэмэлт санал байхгүй
 1. Өнөрдулам Огноо : 2021 03 30

  Тушаалын саналыг дэмжиж байна.
 1. М.Нэргүй Огноо : 2021 03 30

  Сайн байна уу. Та бүгд санхүүгийн ажилтангуудыг дэмжиж байгаад байрлаж байдаг.ТМЗ санхүүгийн ажилтануудын 1. Эрх авах шалгалтын хугацааг 24 сар болгох 2.Эрх авах шалгалтын хугацаа боломжийн 3.ТМЗ ийн эрхийг 3 удаа сунгаад хугацаагүй болгох 4.ТМЗ -ын эрхтэй хүмүүсийг үнэлгээчний шалгалтанд ороход шалгалтанд хөнгөлөлт үзүүлэх 5.ТМЗ - ийн эрхийн нэмэгдлийн хувийг тодорхой болгох /20-25%/ саналыг хүргүүлж байна. ТМЗ - ийн сургалт нт мэргэжлийн өндөр чадвартай багш нар явуулдаг учраас сургалт чанартай байдагт баярлаж явдаг шүү.Манай Увс аймаг Болормаа захиралтай баг хамт олон биднийг маш сайн чадавхижуулж сургаж байгаа тийм болохоор бид бүхэн сэтгэл хангалуун байдаг шүү .Мөн сургалтыг жил бүр бүсчилж явуулж байвал хэр боломжтой .ТМЗ - ийн хүнлэг,найрсаг, итгэлтэй _дайчин хамт олон илүү илүү их амжилтыг ерөөе
 1. Гэрэлмаа Огноо : 2021 03 30

  Тушаалын төслийг дэмжиж бна. Нэмэх, өөрчлөх санал байхгүй.
 1. Даваадорж Огноо : 2021 03 29

  6.5.4.Мэргэжлээрээ тав, түүнээс доошгүй жил ажилласныг/ гэснийг багасгах,
 1. Burendelger Burendelger Огноо : 2021 03 29

  ТМЗ-д мэргэшсэнгийн нэмэгдэл олгох асуудлыг холбогдох хуульд тодорой тусгах, ТМЗ эрхээ 3 дахь удаа сунгасан тохиолдолд эрхийг хугацаагүй эрхтэй болгох саналтай байна
 1. Бямбаа Огноо : 2021 03 29

  2.7...... шалгалт нь 18 сарын хугацаанд хүчинтэй байна. гэсэн заалтыг 24 сар болгох мөн ТМЗ-ын нэмэгдэл олгох тухай тодорхой хэмжээ заалттай болгох
 1. Алтанцэцэг Огноо : 2021 03 29

  ТМЗ-д мэргэшсэн архийн нэмэгдэл олгох тал дээр НББ-ийн тухай хуульд тодорой тусгах, ТМЗ эрхээ 3 дахь удаа сунгасан тохиолдолд эрхийг хугацаагүй эрхтэй болгох саналтай байна
 1. Мөнхболор Огноо : 2021 03 29

  Ажилласан жилийг багасгах
 1. Бадамцэцэг Огноо : 2021 03 29

  Үнэ шилжилтийн тайланг татварын мэргэшсэн зөвлөх баталгаажуулах шаардлага үүссэн тул Шалгалт өгөх шаардлага биелүүлэх хугацааг /6.5.4.Мэргэжлээрээ тав, түүнээс доошгүй жил ажилласныг/ багасгах,
 1. Болормаа Огноо : 2021 03 29

  ТМЗ-д тодорхой хэмжээний нэмэгдэл олгох тал дээр анхаарч өгнө үү
 1. Гантөмөр Огноо : 2021 03 29

  санал алга

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он