ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГЦ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн сангийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 12 сарын 23


Төсвийн тухай хуулийн 38.1.2. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам, зааврыг төлбөр болон орлогын гүйлгээг гүйцэтгэх журам, заавар боловсруулж хэрэгжүүлэх, 38.1.4.Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам, зааврыг боловсруулж хэрэгжүүлэх гэж тус тус заасны дагуу Сангийн яамны Төрийн сангийн газраас төрийн сангийн үйл ажиллагааны багц журмыг шинэчлэн батлуулахаар төслийг боловсруулаад байна.

Иймд иргэд, аж ахуйн нэгж та бүхэн журмын төслүүдтэй энд дарж танилцан, саналаа javkhlan_o@mof.gov.mn, altanzul_b@mof.gov.mn хаягаар болон санал хүсэлт оруулах хэсгээр нээлттэй ирүүлэхийг хүсье.

Саналыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийг хүртэл хүлээн авна.


Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он