Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 05 сарын 29


Засгийн газрын тусгай сангуудын талаар авах  арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 87 дугаар тогтоолын дагуу Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлтэй энд дарж танилцана уу.

Уг хуулийн төсөл нийт 6 бүлэг 26 зүйлтэй бөгөөд Засгийн газрын тусгай сангийн төрлийг шинэчлэн тогтоож, эдгээр  санг  бүрдүүлэх,  зарцуулах,  гүйцэтгэлийг  тайлагнах,  хяналт  тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулж байна.

Уг хуулийн төсөлд өгөх саналаа 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдрийн дотор anar_b@mof.gov.mn, bolorchimeg_kh@mof.gov.mn хаягуудаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төсөлтэй холбоотой бусад бичиг баримтуудыг хавсралт файлаар оруулав.

Хавсралт файл:
Дагалдах хуулиуд
Тандан судалгааны тайлан
Үзэл баримтлал

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он