Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авж байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 03 сарын 05


Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй хавсралт файл хэсгээс танилцаад саналаа dariimaa_d@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Санал авч дуусах эцсийн хугацаа: 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хавсралт файл:
Дагалдах хуулийн төсөл
Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Хуулийн үзэл баримтлал
Хуулийн үр нөлөөний судалгаа

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он