Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын эсрэг Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт зарцуулалтын тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: Ковид-19

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 11 сарын 29


Монгол Улсын Засгийн газраас Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, малчин өрх болон эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт санхүүжилтийн тайланг эхний 9 сарын байдлаар танилцуулж байна.

Хавсралт файл:
Ковид постер

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он