Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын эсрэг Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт зарцуулалтын тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн сангийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 02 сарын 28


Монгол Улсын Засгийн газраас Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, малчин өрх болон эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт санхүүжилтийн тайланг 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар танилцуулж байна.


Ковид-19

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он