УЛСЫН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн сангийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 28


1. УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД 2017 ОНД ОЛГОСОН УРСГАЛ САНХҮҮЖИЛТ 2. УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД 2018 ОНД ОЛГОСОН УРСГАЛ САНХҮҮЖИЛТ 3. УЛСЫН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН 2017 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ 4. УЛСЫН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Хавсралт файл:
УЛСЫН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ( Урсгал санхүүжилт & төсвийн нийт орлого)

Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он