АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХИЙХ  ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 21


Аудитын хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтын шинэчилсэн журмын төсөлд санал авч байна. Саналаа buyankhishig_e@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Санал авч дуусах эцсийн хугацаа: 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

Хавсралт файл:
Аудитын хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтын журмын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он