МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, АВСТРАЛИ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Э.Булгантамир

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 13


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 • 1972 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Өргөн хүрээтэй түншлэл

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Монгол-Австралийн Гадаад хэргийн яамд хооронды зөвлөлдөх уулзалт 
 • Монгол, Австралийн Парламентын найрамдлын бүлэг

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Монгол Улс, Австрали Улсын хоорондын найрамдал, хамтын ажиллагааны тухай хамтарсан мэдэгдэл

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Шууд хөрөнгө оруулалт
 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • Австралийн Засгийн Газар
 • Австралийн Элчин сайдын яам
 • Австралийн Худалдааны комисс

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд

 • Машин тоног төхөөрөмж
 • Тээврийн хэрэгсэл
 •  
 • Боловсрол
 • Уул уурхай

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Буцалтгүй тусламжийн хүрээнд

 • Австралийн Засгийн газрын тэтгэлэг /Нийт тусламжийн 70 гаруй хувь нь боловсролын салбарт зарцуулагддаг/
 • Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр
 • Олон улсын хөгжлийн төлөөх Австралийн сайн дурынхны хөтөлбөр

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он