МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН УЛСУУДЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар - Э.Булгантамир

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 13


Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Дипломат харилцаа

 • Индонез - 1956 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр
 • Тайланд - 1974 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр
 • Вьетнам - 1954 оны 11 дүгээр 7-ны өдөр
 • Малайз - 1971 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр
 • Филиппин - 1973 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр
 • Сингапур - 1970 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдөр
 • Камбож
 • Мьянмар – 1956 оны 9 дүгээр сарын 29-ны өдөр
 • Бруней
 • Лаос - 1962 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр

Харилцааны түвшин:

 • Индонез - Найрсаг харилцаатай
 • Тайланд - Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа
 • Вьетнам - Найрамдалт, хамтын ажиллагаа
 • Малайз -  Найрсаг харилцаатай
 • Филиппин - Найрсаг харилцаатай
 • Сингапур - Найрсаг харилцаатай
 • Камбож –
 • Лаос - Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны механизм

 • Индонез  
 1. Монгол, Индонезийн Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны комисс
 2. БНИУ-ын Төлөөлөгчдийн танхим дахь Индонез, Монголын Парламентын бүлэг
 • Тайланд
 1. ГХЯ-д хоорондын Зөвлөлдөх уулзалт.
 2. Засгийн газар хоорондын комисс
 3. Парламентын бүлэг
 • Вьетнам
 1. Засгийн Газрын хоорондын комисс.
 2. Парламентын бүлэг.
 3. ГХЯ-д хоорондын зөвлөлдөх уулзалт
 • Филиппин
 1. Гадаад хэргийн яамд хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх уулзалтыг 2 жил тутам зохион байгуулдаг.
 • Сингапур
 1. Монгол – Сингапурын Парламентын бүлэг
 • Лаос
 1. Монгол, Лаосын Засгийн газар хоорондын комисс.
 2. Монгол Улсын Их Хуралд  Монгол-Лаосын Парламентын бүлэг
 3. Лаосын Үндэсний Ассамблейд Лаос-Монголын Парламентын бүлгүүд тус тус байгуулагдан ажиллаж ирсэн.
 4. Монгол, Лаосын Гадаад хэргийн яамдын Зөвлөлдөх уулзалт

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

 • Индонез - Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр.
 • Тайланд - 2016 оны 12 дугаар сард ТАЙКА-тай хамтран хэрэгжүүлэх “Тайланд, Монголын хөгжлийн хамтын ажиллагааны 2017-2018 оны хөтөлбөр”
 • Вьетнам - БНМАУ ба БНАВьетнамУ-ын Засгийн газрын хооронд валютын ханш ба худалдааны биш төлбөрийн тухай хийсэн хэлэлцээр
 • Вьетнам - БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн газрын газрын хоорондын бараа харилцан нийлүүлэх ба төлбөрийн тухай хэлэлцээр
 • Вьетнам - БНМАУ-аас БНСВьетнамУ-ын-ын мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд эдийн засгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр
 • Вьетнам - Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр
 • Малайз - Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах тухай Монгол Улс, Малайз Улс хоорондын хэлэлцээр
 • Филиппин - Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНФилиппинУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
 • Сингапур - Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах тухай Монгол Улс, БНСинУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
 • Камбож - БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКамУ-ын Засгийн газрын хоорондын БНМАУ-аас БНКамУ-д буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай байгуулсан хэлэлцээр
 • Мьянмар - Монгол Улс, Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын хамтарсан мэдэгдэл
 • Лаос - Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн газрын хооронд Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр.

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төрөл

 • Буцалтгүй тусламж

Харилцагч талууд

 • Засгийн Газар

Хамтын ажиллагааны гол салбарууд

 • Хөдөө аж ахуй
 • Батлан хамгаалах
 •  
 • Урлаг, соёл
 • Мал аж ахуй

Олгосон нийт тусламжийн хэмжээ

 • Индонез - 20,000 мянган ам.доллар
 • Тайланд – 119,700 ам.доллар
 • Вьетнам – 32,000 ам.доллар

ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАЗАР

2018 он


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он