2020 оны 2-р сарын гомдлын судалгаа

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам - Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 03 сарын 02


Хавсралт файл:
Гомдлын судалгаа - 2019-2 сар

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он