Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн мэдээлэл

/сая.төгрөг/
Хуулийн дугаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Төсөл арга хэмжээний нэр Санхүүжүүлсэн огноо Санхүүжүүлсэн дүн
XIII.2.1.3 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 01/23/2018 654.8
XIV.1.1.27 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/ 01/25/2018 1,454.2
XIV.1.2.1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/ 01/29/2018 2,500.0
XIV.1.1.27 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/ 01/29/2018 75.8
XIV.1.1.5 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Аймгийн Төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ 01/29/2018 275.2
XIV.1.1.10 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/ 01/29/2018 493.6
XIII.2.1.6 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/ 02/02/2018 715.3
XIII.1.1.18 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/ 02/02/2018 279.8
XVIII.1.6 Эрүүл мэндийн сайд Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь,Сайншанд сум/ 02/02/2018 440.3
XIII.3.1.6 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Спорт цогцолборын барилга, 500 суудал /Ховд, Манхан сум/ 02/06/2018 332.7
XII.1.12 Барилга, хот байгуулалтын сайд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын хорооллын 6 хэсгийн  6 ширхэг ус, дулаан дамжуулах Төвийн  барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв,  барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 02/13/2018 296.3
I.1.1.5 Ерөнхий сайд Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг, Жигүүр цогцолбор/ 02/13/2018 589.3
XIII.1.1.9 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 02/14/2018 201.7
XIII.1.1.19 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ 02/14/2018 65.3
X.2.1.6 Хөдөрмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Ахмадын өргөөний барилгын үлдэгдэл санхүүжилт /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 02/20/2018 450.0
XVIII.1.11 Эрүүл мэндийн сайд Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны Төвийг сайжруулах төслийн монголын талын хөрөнгө /Ховд, Жаргалант сум/ 02/23/2018 932.4
XII.1.7 Барилга, хот байгуулалтын сайд Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/ 02/23/2018 1,107.8
XII.1.8 Барилга, хот байгуулалтын сайд Нийслэл, аймгийн Төвийн орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /улсын хэмжээнд/ Төр төсвийн байгууллага болон нийтийн орон сууцны барилгуудад хэрэглээний халуун усны шугам 02/23/2018 100.0
Нийт 10,964.5
САНГИЙН ЯАМ © 2018 он